Menghitung Panjang Tali 6 Buah Lingkaran Pipa

Matematikastudycenter.com_ 2021 Menentukan panjang tali pada 6 buah lingkaran.

Soal
Enam buah pipa masing-masing dengan garis tengah d, diikat dengan tiga macam cara seperti dalam gambar berikut.

Arah tali pengikat tegak lurus pada arah panjang pipa. Tentukan model ikatan yang memerlukan panjang tali lebih sedikit!

Pembahasan
Panjang tali yang diperlukan pada model ikatan pertama:

Tali = 10 d + 1/2 K + 1/2 K
= 10d + K

Panjang tali yang diperlukan pada model ikatan kedua:

Tali = 6d + 1/4 k + 1/4 k + 1/4 k + 1/4 k
= 6d + k

Panjang tali yang diperlukan pada model ikatan ketiga:

Tali = 6d + 1/3 k + 1/3 k + 1/3 k
= 6d + k

Dengan demikian panjang tali model II dan III lebih sedikit, yaitu 6d + k, di mana d adalah garis tengah (diameter) lingkaran pipa, dan k adalah keliling satu buah lingkaran pipa.