Bank Soal UN Matematika SMP Bentuk Akar dan Pangkat

Matematikastudycenter- Rangkuman soal ujian nasional matematika SMP/MTs materi akar dan pangkat dari tahun 2005 hingga 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015tercakup indikator menyelesaikan masalah berkaitan bilangan berpangkat atau akar.

Materi / SKL / Kisi-kisi Ujian : BENTUK BILANGAN PANGKAT DAN AKAR
1) UN Matematika SMP/MTS Tahun 2005
Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) dari 252 a4b3 dan 108 a3b5 adalah….
A. 18 a3b3
B. 108 a4b5
C. 252 a3b3
D. 756 a4b5

2) UN Matematika SMP/MTS Tahun 2006
Nilai dari √2,25 + (1,5)2 =.…
A. 24,00
B. 22,65
C. 4,75
D. 3,75

3) UN Matematika SMP/MTs Tahun 2008
Hasil dari 3√1.728 + √2.025 adalah.…
A. 47
B. 52
C. 57
D. 63

4)  UN Matematika SMP/MTs Tahun  Soal UN Tahun 2012

Hasil dari adalah….

A. 48
B. 72
C. 108
D. 16

5) UN Matematika SMP/MTs Tahun 2012
Hasil dari √12 x √6 adalah….
A. 6 √2
B. 6 √3
C. 12 √2
D. 12 √3

6) UN Matematika SMP/MTs Tahun 2013
Hasil dari 4−2 + 4−3 adalah…
A. 1/64
B. 1/32
C. 1/16
D. 5/64

7) UN Matematika SMP/MTs Tahun 2013
Hasil dari 6√2 × √10 adalah…
A. 2√5
B. 4√3
C. 6√2
D. 12√5

8) UN Matematika SMP/MTs Tahun 2014
Hasil dari 43/2 adalah…
A. 1/3
B. 1/2
C. 2
D. 8

9) UN Matematika SMP/MTs Tahun 2014
Hasil dari √300 : √6 adalah….
A. 5√2
B. 5√3
C. 6√2
D. 6√3

10) UN Matematika SMP/MTs Tahun 2014
Bentuk 2 /√6 , dirasionalkan penyebutnya adalah….
A. √6
B. 1/6 √6
C. 1/3 √6
D. 2√6

11) UN Matematika SMP/MTs Tahun 2015
Hasil dari √48 + 2√27 – √147 adalah….
A. √3
B. 2√3
C. 3√3
D. 4√3

12) UN Matematika SMP/MTs Tahun 2015
Hasil dari 43/2 × 271/3 adalah….
A. 28
B. 24
C. 12
D. 9