Bank Soal UN Matematika SMA Bentuk Logaritma

Matematikastudycenter- Kumpulan soal ujian nasional matematika SMA materi logaritma  dari tahun 2007 hingga 2011, 2013, 2014 tercakup indikator bentuk logaritma.

Materi / SKL / Kisi-kisi Ujian : Bentuk Logaritma
1) UN Matematika Tahun 2007 Paket 12
Jika 2log 3 = a dan 3log 5 = b, maka 15log 20 =….
A. 2 / a
B. 2 + ab / a(1 + b)
C. a / 2
D. b + 1 / 2ab + 1
E. a(1 + b) / 2 + ab

2) UN Matematika Tahun 2008 P12
Diketahui 2log 7 = a dan 2 log 3 = b , maka nilai dari 6 log 14 adalah….
A. a / a + b
B. a + 1 / a + b
C. a + 1 / b + 1
D. a / a(1 + b)
E. a + 1 / a(1 + b)

3) UN Matematika Tahun 2010 P04

Hasil dari …..

A. − 419/24
B. 3 1/3
C. 4 2/3
D. 5 1/3
E. 5 1/3

4) UN Matematika Tahun 2010 P37

Nilai dari

A. 1/8
B. 1/2
C. 1
D. 2
E. 8

5) UN Matematika IPA 2012
Diketahui 3 log6 = p, 3log2 = q. Nilai 24log 288 =….

A.
B.
C.
D.
E.

6) UN Matematika Tahun 2013
Hasil dari

A. 1,0
B. 2,5
C. 3
D. 3,5
E. 4,5

7) UN Matematika Tahun 2014
Nilai dari
soal un matematika 2014 ipa nomor 5 Logaritma
A. 10/3
B. 13/2
C. 12
D. 24
E. 30