Bank Soal UN Matematika SMA Limit Fungsi Trigonometri

Matematikastudycenter- Kumpulan soal ujian nasional matematika SMA materi limit fungsi dari tahun 2007 hingga 2011, 2013, 2014  tercakup indikator menentukan nilai limit fungsi aljabar dan limit fungsi trigonometri.

Materi / SKL / Kisi-kisi Soal Ujian : LIMIT FUNGSI TRIGONOMETRI

1) UN Matematika Tahun 2007 Paket 12

Nilai =….

A. − 4

B. − 2

C. 1

D. 2

E. 4

2) UN Matematika Tahun 2009 P12

Nilai =….

A. − 2
B. − 1
C. − 1/2
D. − 1/4
E. 0

3)UN Matematika Tahun 2010 P04

Nilai =….

A. 2
B. 1
C. 1/2
D. 1/4
E. − 2

4) UN Matematika Tahun 2010 P37

Nilai =….

A. 5/3
B. 1
C. 3/5
D. 1/5
E. 0

5) UN Matematika Tahun 2011 Paket 12

Nilai =….

A. 1/8
B. 1/6
C. 1/4
D. 1/2
E. 1

6) UN Matematika IPA 2012
Nilai

A. 0
B. 2
C. 3
D. 6
E. 12

7) UN Matematika Tahun 2013
Nilai

A. 2π
B. π
C. 0
D. 1/π
E 1/2π

8) UN Matematika Tahun 2014
Nilai dari

A. 6
B. 5
C. 4
D. 2
E. 0