Bank Soal UN SMA Trigonometri Dua Sudut Jumlah Selisih Hasilkali

Matematikastudycenter.com- Kumpulan soal ujian nasional matematika SMA materi trigonometri dua sudut, menyelesaikan permasalahan terkait jumlah, selisih dan hasilkali sinus cosinus dua sudut, tangen dua sudut, rangkuman soal UN dari tahun 2008 hingga 2013, 2014.

Materi / SKL / Kisi-kisi Ujian : Rumus Jumlah Selisih dan Hasil Kali Sinus Cosinus Tangen, Sudut Rangkap
1) UN Matematika Tahun 2008
Jika tan α = 1 dan tan β = 1/3 dengan α dan β sudut lancip, maka sin (α − β) =….
A. 2/3 √5
B. 1/5 √5
C. 1/2
D. 2/5
E. 1/5

2) UN Matematika Tahun 2008
Nilai dari

A. 1
B. 1/2 √2
C. 0
D. − 1/2 √3
E. −1

3) UN Matematika Tahun 2009
Dalam suatu segitiga ABC diketahui cos ∠A = 3/5 dan cos ∠B = 5/13. Nilai sin ∠C =….
A. 56/65
B. 33/65
C. − 16/65
D. − 33/65
E. − 56/65

4) UN Matematika Tahun 2009
Diketahui sin α = 1/5 √13, α sudut lancip. Nilai cos 2α =….
A. −1
B. −1/2
C. −1/5
D. −1/25
E. 1

5) UN Matematika Tahun 2010
Diketahui tan α − tan β = 1/3 dan cos α cos β = 48/65, (α β lancip). Nilai sin (α − β) =….
A. 63/65
B. 33/65
C. 26/65
D. 16/48
E. 16/65

6) UN Matematika Tahun 2011
Diketahui (A + B) = π/2 dan sin A sin B = 1/4. Nilai dari cos (A − B) =….
A. −1
B. −1/2
C. 1/2
D. 3/4
E. 1

7) UN Matematika Tahun 2011
Nilai

A. −√3
B. − 1/2√3
C. 1/2√3
D. 1/3√3
E. √3

8) UN Matematika Tahun 2012
Diketahui sin α = 3 / 5 dan cos β = 12 / 13 (α dan β sudut lancip). Nilai sin (α + β) =….
A. 56/65
B. 48/65
C. 36/65
D. 20/65
E. 16/65

9) UN Matematika Tahun 2012
Nilai sin 75° − sin 165° adalah….
A. 1/4 √2
B. 1/4 √3
C. 1/4 √6
D. 1/2 √2
E. 1/2 √6

10) UN Matematika IPA 2012 C89
Diketahui nilai sin α cos β = 1/5 dan sin (α − β) = 3/5 untuk 0° ≤ α ≤ 180° dan 0° ≤ β ≤ 90°. Nilai sin (α + β ) =….
A. −3/5
B. −2/5
C. −1/5
D. 1/5
E. 3/5

11) UN Matematika Tahun 2013
Nilai dari

A. 1/2 √3
B. 1/2 √2
C. √3
D. √2
E. -1

12) UN Matematika Tahun 2014
Nilai dari

A. √3
B. √2
C. 1/2 √3
D. − √2
E. − √3