Bank Soal UN SMA Persamaan Trigonometri

Matematikastudycenter.com– Kumpulan soal ujian nasional matematika SMA materi trigonometri, menyelesaikan persamaan trigonometri, rangkuman soal UN dari tahun 2008 hingga 2013, 2014.

Materi / SKL / Kisi-kisi Ujian : Persamaan Trigonometri
1) UN Matematika Tahun 2008
Himpunan penyelesaian persamaan cos 2x° + 7 sin x° − 4 = 0 , 0 ≤ x ≤ 360 adalah….
A. {240, 300}
B. {210, 330}
C. {120, 240}
D. {60, 120}
E. {30, 150}

2) UN Matematika Tahun 2009
Himpunan penyelesaian pesamaan sin2 2x − 2 sinx cosx − 2 = 0 , untuk 0° ≤ x ≤ 360° adalah….
A. {45° , 135°}
B. {135°, 180°}
C. {45° , 225°}
D. {135° , 225°}
E. {135°, 315°}

3) UN Matematika Tahun 2010
Himpunan penyelesaian persamaan sin 2x + 2 cos x = 0, untuk 0≤ x < 2π adalah….
A. {0, π}
B. {π/2, π}
C. {3π/2, π}
D. {π/2, 3π/2}
E. {0, 3π/2}

4) UN Matematika Tahun 2011
Himpunan penyelesaian persamaan cos 2x + cos x = 0, 0° ≤ x ≤ 180° adalah…
A. {45°, 120°}
B. {45°, 135°}
C. {60°, 135°}
D. {60°, 120°}
E. {60°, 180°}

5) UN Matematika IPA 2012 C89
Himpunan penyelesaian dari persamaan cos 4x + 3sin 2x = −1 untuk 0° ≤ x ≤ 180° adalah…
A. {120°,150°}
B. {150°,165°}
C. {30°,150°}
D. {30°,165°}
E. {15°,105°}

6) UN Matematika Tahun 2012
Himpunan penyelesaian persamaan cos 2x − 2 sin x = 1; 0 ≤ x < 2π adalah…
A. {0, π, 3π/2, 2π}
B. {0, π, 4π/3, 2π}
C. {0, 2π/3; π, 2π}
D. {0, π, 2π}
E. {0, π, 3π/2}

7) UN Matematika Tahun 2013
Himpunan penyelesaian persamaan cos 2x + 5 sin x + 2 = 0 untuk 0 ≤ x ≤ 2π adalah…
A. {2π/3,4π/3}
B. {4π/3, 5π/3}
C. {5π/6, 7π/6}
D. {5π/6, 11π/6}
E. {7π/6, 11π/6}

8) UN Matematika Tahun 2014
Himpunan penyelesaian dari 2 sin2 x − 3 sin x + 1 = 0 dengan 0° ≤ x ≤360° adalah….
A. {30°, 90°, 150° }
B. {30°, 120°, 240°}
C. {30°, 120°, 300°}
D. {30°, 150°, 270°}
E. {60°, 120°, 270°}