Kumpulan Soal Turunan Fungsi Trigonometri

Matematikastudycenter.com- Kumpulan bank soal latihan persiapan semester 2 materi turunan fungsi trigonometri matematika kelas 11 SMA untuk paket ujian blok atau ulangan harian kenaikan kelas.

Soal No. 1
Diketahui fungsi f(x) = sin 5x. Jika f’(x) adalah turunan pertama dari f(x), maka f ‘ (x) =….
A. − 5 cos 5x
B. − 1/5 cos 5x
C. − cos 5x
D. 5 cos 5x
E. 1/5 cos 5x

Soal No. 2
Diketahui fungsi f(x) = 2 sin 2x. Jika f ‘ (x) adalah turunan pertama dari f(x), maka f ‘ ( π /2) =….
A. − 8
B. − 4
C. − 2
D. 0
E. 2

Soal No. 3
Diketahui fungsi f(x) = 6 cos 3x. Turunan pertama dari f(x) adalah…..
A. − 18 sin 3x
B. − 6 sin 3x
C. − 2 sin 3x
D. 6 sin 3x
E. 18 sin 3x

Soal No. 4
Diketahui fungsi f(x) = sin3 5x. Turunan pertama dari f(x) adalah f ‘ (x) =….
A. 5 cos2 5x ⋅ sin 5x
B. 5 sin2 5x ⋅ cos 5x
C. 10 cos2 5x ⋅ sin 5x
D. 15 sin2 5x ⋅ cos 5x
E. 15 cos2 5x ⋅ sin 5x

Soal No. 5
Diketahui fungsi f(x) = cos3 5x. Turunan pertama dari f(x) adalah f ‘ (x)  =….
A. −5 cos2 5x ⋅ sin 5x
B. 5 sin2 5x ⋅ cos 5x
C. −10 cos2 5x ⋅ sin 5x
D. 15 sin2 5x ⋅ cos 5x
E. −15 cos2 5x ⋅ sin 5x

Soal No. 6
Turunan dari fungsi f(x) = sin4 5x adalah….
A. f’(x) = 10 sin2 5x ⋅ sin 10x
B. f’(x) = 10 sin 5x ⋅ sin2 10x
C. f’(x) = 10 sin3 5x ⋅ sin 10x
D. f’(x) = 10 sin 5x ⋅ sin3 10x
E. f’(x) = 10 sin3 5x ⋅ sin3 10x

Soal No. 7
Diketahui f(x) = sin3 (5x+10). Turunan pertama dari f(x) adalah f’(x) =….
A. 3 sin2 (5x + 10)⋅ cos (5x + 10)
B. 10 sin2 (5x + 10)⋅ cos (5x + 10)
C. 15 sin2 (5x + 10)⋅ cos (5x + 10)
D. 5 cos2 (5x + 10)
E. 15 cos3 (5x + 10)

Soal No. 8
Turunan pertama dari fungsi f(x) = x3 ⋅ cos 2x adalah….
A. 3x2 cos 2x + 2x3 sin 2x
B. − 3x2 cos 2x − 2x3 sin 2x
C. 3x2 cos 2x − 2x3 sin 2x
D. 2 cos 2x + 2x3 sin 2x
E. 3x2 cos 2x − 2 sin 2x

Soal No. 9
Jika y = 2 sin 3x − 4 cos 2x, maka dy/dx =….
A. 2 cos 3x − 4 sin 2x
B. 6 cos 3x − 4 sin 2x
C. 2 cos 3x + 4 sin 2x
D. 6 cos 3x + 8 sin 2x
E. − 6 cos 3x − 8 sin 2x

Soal No. 10
Diketahui y = 4x5 + sin 3x + cos 4x, maka dy/dx =….
A. 20x4 + 3cos 3x + 4 sin 4x
B. 20x4 + cos 3x − sin 4x
C. 20x4  − 3cos 3x + 4 sin 4x
D. 20x4 − 3cos 3x − 4 sin 4x
E. 20x4 + 3cos 3x −  4 sin 4x