Kumpulan Soal Turunan Fungsi Aljabar

Matematikastudycenter.com- Kumpulan bank soal latihan persiapan semester 2 materi turunan fungsi aljabar matematika kelas 11 SMA untuk paket ujian blok atau ulangan harian kenaikan kelas.

Soal No. 1
Diketahui f(x) = 4x3 + 3x2 + 2x + 1.
f ‘(x) =….
A. 12x3 + 6x2 + 2x + 1
B. 12x2 + 6x + 2
C. 12x2 + 6x + 3
D. 4x2 + 5x + 2
E. 4x2 + 3x + 3

Soal No. 2
Diketahui

Turunan pertama dari f(x) adalah f’(x) =….
A. 2/3 x2 − 1/2 x + 4
B. 2/3 x2 − x + 4
C. 2x2 − x + 4
D. 2x2 − 1/2 x + 4
E. 1/3 x2 − x + 4

Soal No. 3
Turunan pertama dari f(x) = 3x3 − 6x2 + 7
adalah….
A. f ‘ (x) = x3 – 3x2 + 12x
B. f ‘ (x) = 9x2 − 12x + 7
C. f ‘ (x) = 9x2 − 12x
D. f ‘ (x) = 9x2 + 12x
E. f ‘ (x) = 9x2 − 12

Soal No. 4
Diketahui

Turunan pertama fungsi f(x) adalah f’(x). Nilai f’(2) =….
A. − 5
B. − 1
C. − 1 /5
D. 7/25
E. 25/7

Soal No. 5
Diketahui fungsi

Turunan pertama fungsi f(x) adalah f ’(x). Nilai dari f ’(1) =….
A. − 3
B. 1/4
C. 1/2
D. 2/3
E. 5/2

Soal No. 6
Diketahui fungsi f(x) = (100x − 2)(x + 3)4
Turunan pertama dari f(x) adalah f ’(x) =….
A. 100(x + 3)4 +(100x − 2) (x + 3)3
B. 100(x + 3)4 + (400x − 2) (x + 3)3
C. 100(x + 3)4 + (800x − 2) (x + 3)3
D. 400(x + 3)3 + (400x − 2) (x + 3)4
E. 400(x + 3)3 + (800x − 2) (x + 3)4

Soal No. 7
Diketahui fungsi f(x) = (3x – 2)(x + 3)3
Turunan pertama dari f(x) adalah f’(x) =….
A. (12x + 15) (x + 3)2
B. (12x + 12) (x + 3)2
C. (12x + 9) (x + 3)2
D. (12x + 6) (x + 3)2
E. (12x + 3) (x + 3)2

Soal No. 8
Turunan pertama dari

adalah…
A.

B.

C.

D.

E.

Soal No. 9
Turunan pertama dari

adalah…
A. 4(4 x + 5)1/2
B. 8(4x + 5)1/2
C. – 8(4x + 5)1/2
D. – 2(4x + 5)– 3/ 2
E. – 8(4x + 5)3/2

Soal No. 10
Turunan pertama dari fungsi f(x) = (3x2 + 4)5 (2x – 1)4 adalah….
A. (3x2 + 4)4 (2x – 1)3 (120x)
B. (3x2 + 4)4 (2x – 1)3 (15x – 8)
C. (3x2 + 4)4 (2x – 1)3 (36x2 – 6x + 8)
D. (3x2 + 4)4 (2x – 1)3 (48x2 – 30x – 32)
E. (3x2 + 4)4 (2x – 1)3 (84x2 – 30x + 32)