Bank Soal UN Matematika SMA Komposisi Fungsi dan Fungsi Invers

Matematikastudycenter.com- Kumpulan soal ujian nasional matematika SMA materi fungsi dari tahun 2007 hingga 2011, 2012, 2013, 2014 tercakup indikator menyelesaikan masalah komposisi fungsi dan fungsi invers.

Materi / SKL / Kisi-kisi Ujian : Komposisi Fungsi dan Fungsi invers, Grafik Invers Logaritma – Eksponen

1) UN Matematika Tahun 2007 Paket 12

Diketahui fungsi f dan g yang dirumuskan oleh f (x) = 3x2 − 4x + 6 dan g(x) = 2x − 1. Jika nilai ( f o g)(x) = 101, maka nilai x yang memenuhi adalah….

A. 3 2/3 dan − 2

B. − 3 2/3 dan 2

C. 3/11 dan 2

D. − 3 2/3 dan − 2

E. − 3/11

2) UN Matematika Tahun 2008 P12

Invers dari fungsi adalah f−1 (x) =
A.
B.
C.
D.
E.

3) UN Matematika Tahun 2009 P12
Diketahui f (x) = x2 +4x−5 dan g(x) = 2x − 1. Hasil dari fungsi komposisi (g o f )(x) adalah…
A. 2x2 + 8x − 11
B. 2x2 + 8x − 6
C. 2x2 + 8x − 9
D. 2x2 + 4x − 6
E. 2x2 + 4x − 9

4) UN Matematika Tahun 2010 P37
Perhatikan gambar grafik fungsi eksponen berikut ini!

Persamaan grafik fungsi invers pada gambar adalah….
A. y = 2log x
B. y = 1/2 log x
C. y = 2 log x
D. y = − 2 log x
E. y = − 1/2 log x

5) UN Matematika Tahun 2011 Paket 12
Perhatikan gambar!

Persamaan grafik fungsi inversnya adalah….
A. y = 3x
B. y = 1x / 3
C. y = 31/x
D. y = 1x / 2
E. y = 2x

6)  UN Matematika IPA 2012
Diketahui fungsi f(x) = 2x − 3 dan g(x) = x2 + 2x − 3. Komposisi fungsi (gof)(x) =….
A. 2x2 + 4x − 9
B. 2x2 +4x − 3
C. 4x2 +6x − 18
D. 4x2 + 8x
E. 4x2 − 8x

7) UN Matematika Tahun 2013
Diketahui fungsi f(x) = x – 4 dan g(x) = x2 – 3x + 10. Fungsi komposisi (gof)(x) =….
A. x2 – 3x + 14
B. x2 – 3x + 6
C. x2 – 11x + 28
D. x2 -11x + 30
E. x2 -11x + 38

8) UN Matematika Tahun 2013
Diketahui fungsi

Rumus untuk f − 1 (x) =….

A.
B.
C.
D.
E.

9) UN Matematika IPA 2014
Diketahui

Invers (f og)(x) adalah…
A.
B.
C.
D.
E.