Bank Soal UN Matematika SMA Integral Fungsi Aljabar

Matematikastudycenter- Kumpulan soal ujian nasional matematika SMA materi integral aljabar dari tahun 2007 hingga 2011, 2013, 2014 tercakup indikator menentukan integral tak tentu dan integral tentu fungsi aljabar dan fungsi trigonometri.

Materi / SKL / Kisi-kisi Ujian : INTEGRAL FUNGSI ALJABAR

1) UN Matematika Tahun 2007 Paket 12

Diketahui a3 (3x2 + 2x + 1) dx = 25. Nilai 1/2 a =…..

A. − 4

B. − 2

C. − 1

D. 1

E. 2

2) UN Matematika Tahun 2008 P12

Hasil =…..

A. − 12
B. − 4
C. − 3
D. 2
E. 3/2

3) UN Matematika Tahun 2009 P12

Diketahui Nilai p yang memenuhi adalah….

A. 1
B. 1 1/3
C. 3
D. 6
E. 9

4)UN Matematika Tahun 2010 P04
Nilai dari o2 x2 (x + 2) dx adalah….
A. 6
B. 6 1/3
C. 6 2/3
D. 9 1/3
E. 20

5) UN Matematika Tahun 2010 P37

Hasil dari =….

A. 9/5
B. 9/6
C. 11/6
D. 17/6
E. 19/6

6) UN Matematika Tahun 2011 Paket 12
Hasil dari 24 (−x2 + 6x −8)dx =…..
A. 38/3
B. 26/3
C. 20/3
D. 16/3
E. 4/3

7) UN Matematika IPA 2012
−12 (4x2 − x + 5 )dx =….
A. 33/6
B. 44/6
C. 55/6
D. 65/6
E. 77/6

8) UN Matematika Tahun 2013
Hasil dari o2 ∫ 3(x +1 )(x − 6)dx=.…
A. -58
B. -56
C. -28
D. -16
E. -14

9) UN Matematika Tahun 2014
Hasil dari

A. – 58
B. – 56
C. – 28
D. – 16
E. – 14